Jdi na obsah Jdi na menu
 


CO UVÁDÍ "VLASTIVĚDA MORAVSKÁ"

4. 5. 2019

HISTORIE OBCE dle VLASTIVĚDY MORAVSKÉ

SVOJKOVICE

(název z osobního jména Svojek), dědina na horské planině (nade vsí je hora Seč 653 m), poblíž "císařské" silnice mezi Starou Říší a Želetavou ležící 13,5 km východně od Telče vzdálená, má 43 topogr. (40 obývaných) čísel a 245 obyvatel; r. 1870 načítáno v 38 domech 272 obyvatel. O samotě při samé silnici jest bývalá zájezdní hospoda "U anděla" (čp.1. až 4.). Obec zapsána v katastru se 308 ha (polí 120,luk 42, zahrad 1, pastvin 26, lesů 108, rybníků 1,3 ha)

Jméno trati: Reity, Zahrady, u Posměchu, u Anděla, na Šťastnových, na Hospodských, Žlaby, Vikátova, na Velkých, na Příčných, u Štule, u Hranic, Zahrádky, Pastviště, Hliniště, Šiflička, Koudelkova, Padělky, u Seče.

Nejdéle drží grunty: Svoboda č.29, Bartoň č.28 a Novotný č.30

Živnostníci a řemeslníci: hostinec 1, badnáři 2, kovář 1.

Svojkovice přifařeny i přiškoleny jsou do Rozseče. Od začátku kláštera Novořišského placeny odtud desátky.

Tenkráte r. 1257 píše se dědina Woykowicz, CDM III, 257; 1353 Swoycowycz, ZDB II, 73; 1460 v Svojkovicích KP IV, 101; 1718 Waisenengel; 1720 a 1751 Weisser Engel; 1798 Swoykowitz; 1846 Swoikowitz, Swogkowice; 1850 Swoykowitz, Svojkowice, Raffay; 1872 Swoikowitz, Svojkovice;

Jinak, jak se zdá, dědina patřila ke statku Heraltickému, kterýž odůmrtním právem po smrti Radslava a Smila z Heraltic připadl markraběti Janovi a tím r. 1366 i s 11 lány (1 lán = 17,264 ha) ve Svojkovicích udělen lénem Petrovi Hechtu z Rosic.

R.1376 uvádí se jakýs Václav s přídomkem ze Svojkovic. Za války husitské Svojkovice zpustly. Darovány králem Jiřím Oldřichu z Miličína, jemuž tu r. 1466 knihovně zapsal 2 lány Jakub z Krasonic. Téhož roku žalován jmenovaný Oldřich proboštem kláštera Prokopem, že nesplnil po několik let desátku z "pusté" vsi Svojkovic. Oldřich konečně vložil zboží to v desky r. 1505 Zdeňkovi a Burianovi z Brtnice. Ve století 16. drželi majetníci svob. Dvora v Rozseči i polnosti zpustlých Svojkovic, tak že s územím Rozseče splynuvše s dědinou touto r. 1627 ke zboží klášternímu přikoupeny byly.

R. 1708 vystavěn zájezdní hostinec "U anděla" nazvaný podle obrázku majícího ve znaku "Bílého anděla" a rok na to počal klášter budovati i ves, po staletích k novému životu vzkříšené SVOJKOVICE.